Dječji vrtići i jaslice

Naši objekti

Tratinčica

6 skupina
U objektu se nalazi 6 vrtićkih odgojnih skupina, uprava vrtića, pedagozi i zdravstveni voditelj
Adresa:
Trg podravskih heroja 7, Koprivnica
Tel:
048/621-358,
048/626-611

Bubamara

4 skupine
U objektu se nalaze 4 jasličke skupine
Adresa:
Trg podravskih heroja 7, Koprivnica
Tel:
048/621-079

Bombončić

2 skupine
U objektu se nalaze 2 skupine: jaslička/mlađa vrtićka i mješovita skupina s polaznicima cjelodnevnog programa ranog učenja engleskog jezika
Adresa:
Trg podravskih heroja 7, Koprivnica
Tel:
048/621-358

Ivančica

3 skupine
U objektu se nalaze 3 skupine: 2 vrtićke i jedna jaslička/mlađa vrtićka
Adresa:
Starčevićeva ulica 41/a, Koprivnica
Tel:
048/626-443
Loptica

Loptica

6 skupina
U objektu se nalaze 6 vrtićkih skupina
Adresa:
IvanaGeneralića 4, Koprivnica
Tel:
048/623-990
048/623-908
Zvjezdica

Zvjezdica

6 skupina
U objektu se nalazi 6 skupina: 2 jasličke i 4 vrtićke te psiholog, logoped, defektolog i zdravstveni voditelj
Adresa:
Ulica Franje Mraza 24, Koprivnica
Tel:
048/642-644 (vrtić)
048/642-645 (jaslice)
Crvenkapica

Crvenkapica

4 skupine
U objektu se nalazi 4 skupine: dvije jasličke i 2 vrtićke
Adresa:
Trg dr. Žarka Dolinara 12, Koprivnica
Tel:
048/625-334
Pčelica

Pčelica

2 skupine
U objektu se nalaze 2 vrtićke skupine
Adresa:
Opatička ul. 9, Koprivnica
Tel:
048/621-595
Kockica

Kockica

1 skupina
U objektu se nalazi 1 jaslička/mlađa vrtićka skupina
Adresa:
J.J.Strossmayera 3, Koprivnica
Tel:
048/671-074
Vjeverica

Vjeverica

4 skupine
U objektu se nalaze 4 mješovite skupine
Adresa:
Vinica 67, Koprivnica
Tel:
048/631-043
Lastavica

Lastavica

1 skupina
U objektu se nalazi 1 mješovita skupina
Adresa:
Starogradska 13a, Reka
Tel:
048/839-454
Jabučica

Jabučica

3 skupine
U objektu nalaze 3 odgojne skupine: mlađa jaslička, vrtićka i mješovita skupina.
Adresa:
Krešimirova ulica 30/1, Starigrad
Tel:
048/650-016
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice