Upisi djeteta

Poštovani roditelji,

Dječji vrtić "Tratinčica" objavljuje javni natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2022.-2023.

Zahtjev za upis djeteta roditelj/skrbnik djeteta treba podnijeti od 7. travnja do 15. travnja isključivo putem elektroničke prijave.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:

 • NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav
 • adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Kroz aplikaciju se prilaže kompletna upisna dokumentacija. Nakon unosa dokumentacije prijava se prosljeđuje vrtiću.

Po potrebi prilažete dodatnu dokumentaciju za bodovanje potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane dokumente koji su navedeni u Objavi o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023.

Roditelji u sustav mogu ući preko linka.
Lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici.
Upute za roditelje koji predaju zahtjeve nalaze se na poveznici.

Po potrebi prilažete dodatnu dokumentaciju za bodovanje. Potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane dokumente.

Dodatno ukoliko ostvarujete dodatna prava:

Dokaz samohranog roditelja:

 • Preslika izvatka iz matice rođenih za samohranog roditelji koji nije bio u bračnoj zajednici
 • Preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za pokojnog roditelja
 • Javnobilježnička izjava roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici i da ne prima alimentaciju

Dokaz nepotpune obitelji:

 • Preslika rješenja o razvodu braka
 • Javnobilježnička izjava roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici i da ne prima alimentaciju za dijete

Dokaz prava proizašlih iz Domovinskog rata:

 • Dokaz o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja ili smrtno stradalog hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rada, djeca smrtno stradalih pirotehničara

Teškoće roditelja ili djeteta:

 • Dokaz o utvrđenom tjelesnom oštećenju roditelja
 • Dokaz o statusu roditelja kao korisnika osobne invalidnine sukladno zakonu o socijalnoj skrbi
 • Dokaz o statusu roditelja kao korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu
 • Dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju, sukladno odredbama čl.6. alineja 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe(63./08. I 90./10)

Ostalo:

 • Preslika važećeg rješenja o doplatku za djecu
 • Potvrda poslodavca o smjenskom radu za roditelja i odvojenom životu roditelja radi obavljanja poslova izvan mjesta stanovanja obitelji
 • Dokaz o statusu roditelja kao redovnog učenika ili redovnog studenta
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb za djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima
 • Uvjerenje o boravištu roditelja i obrazac PK nadležne službe za utvrđivanje poreza na dohodak za roditelje koji na području Grada Koprivnice imaju prijavljeni boravak, a ne prebivalište

Povjerenstvo za upis djece u vrtić na temelju provedenog natječaju utvrdit će listu reda prvenstva za upis djece. Upravno vijeće donijet će odluku o upisu djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči početkom lipnja.

Djeca rođena 2020.g. i 2021.g., koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju godinu dana života upisuju se u jaslice. Djeca rođena 2019.,2018., 2017., 2016. (kojoj je odgođena škola) godine upisuju se u redovan program vrtića ili poseban program.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Tratinčica” Koprivnica možete pronaći ovdje

S Pravilnikom o izmjenama i dopunama možete se upoznati u Glasniku grada Koprivnice 1./2022.

Upis u program predškole

Provodi se na temelju upućenog poziva za svu djecu godinu dana pred školu, a koji ne polaze redovan program u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Upisi se provode tijekom kolovoza i rujna u tajništvu.

Zahtjev za ispis djeteta

Obrazac za ispis možete preuzeti ovdje te ga podnijeti u računovodstvu.

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice