Vrtić...

Mjesto rasta djeteta i čovjeka.

Naši objekti

Dječja igra
O nama

O nama

Dječji vrtić Tratinčicu čine 42 odgojnih skupina koje rade na 12 različitih lokacija u gradu ili bližoj okolici.

U realizaciju odgojno-obrazovnog rada uključeno je: 96 odgojitelja, 2 pedagoga, 2 psihologa, logoped, defektolog i 2 zdravstvena voditelja.

Radno vrijeme
Pon - pet: 6.00h - 16.30h

Stručni pristup

Stručnim pristupom nastojimo u partnerstvu s roditeljima pripremiti djecu za uspješnije odgovaranje zahtjevima suvremenog života - djecu koja će biti spremna suočiti se sa svakodnevnim životnim izazovima, koja će suvremenu tehnologiju koristiti za razvoj umjesto isključivo za razbibrigu, koja će biti otvorena prema svim kulturama, vjerama i različitostima među ljudima te koja će biti aktivna u mijenjanju i poboljšanju okoline u kojoj rastu.

izazovi

razvoj

razbibriga

Misija i vizija

Misija i vizija

Misija nam je da sa suvremeno educiranim kadrom kreiramo razvojno – primjereno okruženje, sadržaje i aktivnosti koje će osigurati aktivno uključivanje djeteta i njegov cjelovit razvoj te usvajanje temeljnih humanih vrijednost i prosocijalnih kompetencija.

Naša vizija je generacija djece koja se prema sebi, drugima i okolini odnose odgovorno i s poštovanjem, poštujući svoja prava i prava drugoga.

Vrtić – mjesto rasta djeteta i čovjeka.

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice