Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

07

Veljača
2020.

Pojačana pojava bolesti u jaslicama i vrtiću

PROTOKOL POSTUPANJA KOD IZOSTANKA DJETETA ZBOG BOLESTI

 • Roditelj je obavezan obavijestiti odgojitelje o izostanku djeteta zbog bolesti.
 • Dijete može izbivati iz skupine zbog blažih simptoma bolesti koji ne zahtjevaju odlazak liječniku, uzimanje terapije(u tom slučaju roditelj nije obavezan priložiti liječničku potvrdu i/ili ispričnicu).
 • Ako je izostanak djeteta (zbog bolesti ) duži od 6 dana, po povratku djeteta u skupinu roditelj prilaže liječničku potvrdu i/ili ispričnicu( zbog obračuna cijene vrtića).
 • Izostanak djeteta zbog bolesti može biti i kraći od 6 dana, ako je dijete bilo kod pedijatra i roditelj je dobio liječničku potvrdu ili ispričnicu(po povratku djeteta u skupinu roditelj prilaže liječničku potvrdu i/ili ispričnicu).
 • Nakon izostanka djeteta iz jaslica/vrtića zbog bolesti ili nekog drugog stanja u trajanju dužem od 60 dana roditelj je obavezan priložiti liječničku potvrdu o sposobnosti pohađanja djeteta u jaslice/vrtić.
 • U situaciji da liječnik(pedijatar) preporuča privremeni ispis djeteta(zbog prevencije,pretraga, medicinskog zahvata, očuvanja zdravlja djeteta i sl.), roditelj prilaže liječničku potvrdu u kojoj stoji objašnjanje razloga izostanka djeteta iz jaslica/vrtića.
 • Roditelj je obavezan obavijestiti odgojitelje i zdravstvenog voditelja ukoliko dijete prima neki lijek ili neki drugi oblik terapije.
 •  U situaciji da dijete boluje od neke kronične bolesti(epilepsija, dijabetes, febrilne konvulzije, celijakija, astma....),uz dopuštenje liječnika dijete može polaziti jaslice/vrtić.
 • Redovitu terapiju kod kronične bolesti odgojitelj ne smije primjenjivati(to radi roditelj).
 • Zdravstveni voditelj i educirani odgojitelj smije primjeniti terapiju u hitnim stanjima(epipen, sirupi, klizme..)uz pismeno dopuštenje roditelja i uputstvima liječnika.

PROTOKOL POSTUPANJA ODGOJITELJA KOD POJAVE SIMPTOMA-SUMNJE NA BOLEST

 • Odgojitelji su educirani o važnim čimbenicima  zdravlja djeteta, osnovnim simptomima bolesti  i prepoznavanju istih.
 • Djelatnici dječjeg vrtića nesmiju postavljati dijagnozu.
 • U dječjem vrtiću borave zdrava djeca.
 • U razdoblju bolesti dijete boravi kod kuće u roditeljskoj skrbi i prema potrebi nadzoru pedijatra(liječnika).
 • Bolesno dijete(u skupini) povećava rizik pobola ostale djece u skupini.
 • Najčešći simptomi/bolesti: povišena i/ili visoka tjelesna temperatura(>38,50C),povračanje(učestalo i obilno),kašalj(dugotrajan,jak,koji ometa disanje)proljev(sumnja na - salmonela,rota),osip po koži(posebice nepoznat),vodene kozice, šarlah,upala uha,gripa, bolest usta, šake i stopala,mononukleoza,bol koja ne prolazi,upala očne spojnice(conjunctivitis), upale gornjih dišnih organa i sl.
 • Prepoznavanjem simptoma, stanja ili znakova bolesti prethodno navedenih, odgojitelj je obavezan informirati  roditelje.
 • U izvanrednim situacijama odgojitelj informira roditelje i šalje dijete kući i/ili pedijatru kada se dogodila ozljeda, trauma-hitno stanje,(dijete se izdvaja iz skupine za vrijeme boravka u vrtiću)
 • Odgojitelj upućuje dijete(sa blažim,početnim simptomima) kući i/ili pedijatru u suglasnosti s roditeljom(prilikom redovitog odlaska djeteta kući).
 • To su simptomi koji nisu u velikoj mjeri rizični za dijete i ostalu djecu, stoga ne zahtjevaju izvanredno izdvajanje djeteta iz skupine(prije redovnog odlaska kući).
 • Odgojitelj smije roditelju dati informaciju o pojavi potvrđenih bolesti u skupini(bolest i broj slučajeva u skupini)
 • Ako je bolest djeteta zarazna i/ili težeg tijeka a zahtjevala je liječenje(različite terapije i mjere), roditelj je obavezan pdgojitelju po povratku djeteta u skupinu dostaviti liječničku ispričnicu.
 • U slučaju nejasnih simptoma i/ili većih i težih simptoma, stanja informirati zdravstvenog voditelja.

Ravnateljica: Ida Šipek


Vrati se na novosti