Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

20

Svibanj
2020.

Povratak u vrtić

Dragi roditelji,

Veselimo se povratku vaše djece u naše vrtiće od 25.05.2020. godine

Uslijed situacije izazvane COVID-19 uveli smo u načinu funkcioniranja neke promjene od onoga kako smo do sada navikli. Nadamo se da ćemo se svi brzo na njih naviknuti.

Molimo vas da se savjesno i odgovorno odnosite prema  vašoj i drugoj djeci time što ćete se pridržavate preporuka HZJZ i protokola našeg vrtića.

Ističemo važno iz uputa HZJZ:

  • Da ne dolaze u pratnji djeteta osobe koje imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19
  • Da ne dovode dijete u ustanovu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je zaraženi s COVID-19

Ulazak u vrtiće je ograničen. U manjim objektima ulazi se na glavni ulaz na način da odgojitelj preuzima dijete, a roditelj ne ulazi u vrtić. U većim objektima djeca ulaze preko terasa svoje skupine gdje ih preuzimaju odgojiteljice. Djeca će proći kroz dezbarijeru, ući u ograničen dio gdje će se presvući, odgojiteljica će spremiti stvari, a dijete ući u kupaonu, oprati ruke te potom u skupinu.

Kod svakog ulaza nalaze se protokoli koje je potrebno pročitati i pridržavati ih se.

Budimo veseli i odgovorni.

Protokol za odgojitelje
Protokol za roditelje
Protokol za odgojitelje - mala škola         
Protokol za roditelje - mala škola                   

Kako olakšati djeci povratak u vrtić nakon izolacije


Vrati se na novosti