Objave i novosti

Dječji vrtić Tratinčica

06

Travanj
2020.

Nove mjere Grada Koprivnice

Grad Koprivnica donio je prošli tjedan veći i sveobuhvatniji paket mjera kojima je cilj doprinijeti da svi gospodarski subjekti u gradu Koprivnici lakše prebrode krizu uslijed situacije izazvane epidemijom COVID-19. Kako bi olakšali situaciji našim građanima, uvedene su i posebne mjere za predškolsku dob.

Za razdoblje mjeseca travnja, svibnja i lipnja 2020. godine, roditelji/skrbnici čija su djeca upisana u dječje vrtiće ili u obrte za čuvanje djece i imaju prebivalište na području grada Koprivnice, a uslugu ne koriste, neće plaćati troškove smještaja u dječjim vrtićima kao ni troškove čuvanja u obrtima za čuvanje djece.

Roditelji koji su ipak primorani u periodu travnja, svibnja i lipnja 2020. godine, radi opisa posla i obveza rada kod poslodavaca koristiti uslugu smještaja u dječjim vrtićima na području grada Koprivnice ili uslugu čuvanja u obrtima za čuvanje djece; a primaju minimalni bruto dohodak za 2020. godinu utvrđen temeljem primjene odredbi Uredbe o visini minimalne plaće u iznosu od 4.062,51 kn ili su obuhvaćeni Odlukom o mjerama mobilizacije i rasporeda rada i radnog vremena zdravstvenih ustanova i njihovih djelatnika, kao i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe koju je donijelo Ministarstvo zdravstva zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ili Odlukama o mjerama mobilizacije koje donesu nadležne institucije, Grad Koprivnica će osloboditi plaćanja mjesečne subvencije navedene roditelje/skrbnike na način da se podnese zahtjev na obrascu koji će biti dostupan na web stranicama Grada.

VAŽNO: Vrtić će poslati na kućnu adresu korigirane uplatnice za mjesec ožujak, sukladno donesenim mjerama na gradskoj skupštini dana, 06.04.2020.godine. Roditeljima koji su već izvršili uplatu za mjesec ožujak korigirati će se uplatnica u prvom mjesecu u kojem će dijete pohađati vrtić.


Vrati se na novosti