Programi

Dječji vrtić Tratinčica

Primarni desetosatni program

Provodi se u jasličkim i vrtićkim skupinama.

Polazište primarnog programa nam je:

ODGOJ ZA MIR I HUMANE VRIJEDNOSTI

 • stvarati materijalne i socijalne uvjete za usvajanje temeljnih  humanih vrijednosti te razvijanje vještina, sposobnosti  i ponašanja  koja će mu omogućiti  da se prema sebi, drugima i okolini odnosi odgovorno i s poštovanjem poštujući svoja prava i prava drugoga.

MISLI I DJELUJ "ZELENO"

 • razvijati odgovorno ekološko ponašanje  i ljubav prema prirodi 

ŽIVJETI  ZDRAVO

 • razvijati zdrave prehrambene navike i navike aktivnog stila života te briga o vlastitom zdravlju 

VRTIĆ U DRUŠTVU - DRUŠTVO U VRTIĆU

 • razvijanje partnerstva s roditeljima  i ustanovama lokalne zajednice  te razvoj pripadnosti zajednici 

RAZLIČITOSTI NAS OBOGAĆUJU

 • inkluzija djece s teškoćama u razvoju 
 • identifikacija i rad s potencijalno darovitom djecom
 • različitost obitelji
 • interkulturalnost  

ŠARENE BOJE DJETINJSTVA

 • razvoj kreativnosti, stvaralaštva i inicijativnosti djeteta 

ZNANJE -  PUT KA NAPRETKU

 • učiti kako učiti 
 • razvoj pozitivnog stava prema  učenju i znanju 
 • cijeloživotno učenje  

BOLJE SPRIJEČITI NEGO LIJEČITI 

 • preventivni program - razvoj samopouzdanja i samosvjiesti
 • sigurnosno-zaštitni program
 • radionice za roditelji RASTIMO ZAJEDNO I RASTIMO ZAJEDNO PLUS
 • prometni odgoj za djecu u 6 i 7 godini života- DJECA PRIJATELJI U PROMETU  

Kontakt osoba za upis:
tajnica Tamara Dedić


Svi programi

Veličina fonta
Kontrast
Poveznice